Geen producten (0)

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Warmtetech.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Via www.warmtetech.nl worden persoonsgegevens verzameld. Warmtetech.nl verzamelt de volgende informatie wanneer u contact met ons opneemt:

  • E-mail: uw e-mailadres en eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht.
  • Telefoon: uw telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die door u worden verstrekt tijdens het gesprek.
  • Contactformulier: uw achternaam, voorletters, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van het bericht.

Voor bestellingen verwerken wij alle noodzakelijke adres-, factuur- en betalingsgegevens die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@warmtetech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Warmtetech.nl verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Warmtetech.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Warmtetech.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Warmtetech.nl verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Warmtetech.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Warmtetech.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@warmtetech.nl Na het vaststellen van uw identiteit zullen wij zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Warmtetech.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Contactgegevens

 

Warmtetech.nl

Burgemeester Baaslaan 22

4333 LK Middelburg

 

E-mail:  info@warmtetech.nl

Tel:        0118-650067 / 06-10638097

KvK:      54042682